Tutkimuksia - GTI ry

Go to content

Päävalikko:

Tutkimuksia

Lisätietoa

TUTKIMUKSIA

Thomas Gordon väitteli psykologiassa tunne- ja vuorovaikutustaidoista tohtoriksi Chicagon yliopistosta. Gordonin mallin kursseja on tutkittu yliopistotasolla pro graduina ja jatko-opintotöinä eri puolilla maailmaa. Gordonin mallista on tehty eri yliopistoissa pro gradu -tutkielmia sekä ammattikorkeakouluissa opinnäytetöitä. Lisätietoa Gordonin mallin tutkimuksista löytyy kansainvälisiltä Gordon Training International -sivuilta: http://www.gordontraining.com/parent-programs/p-e-t-research/

Gordonin mallin vaikuttavuutta on vertailtu muihin tunne- ja vuorovaikutusohjelmiin. Lisätietoa Toimiva Perhe -ohjelman osalta löytyy kansainvälisiltä Gordon Training International -sivuilta: http://www.gordontraining.com/parent-programs/parenting-program-comparison/

Ahlfors Tariku 2002. En utvärdering av Thomas Gordons handledarkurs jag och andra. Pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Klemola Ulla 2009. Opettajaksi opiskelevien vuorovaikutustaitojen kehittäminen liikunnan aineenopettajakoulutuksessa. Väitöskirja. Jyväskylä: Studies in Spöort, Physical Education and Health 139.

Kuusela Marjo 2005. Sosioemotionaalisten taitojen harjaannuttaminen, oppiminen ja käyttäminen perusopetuksen kahdeksannen luokan tyttöjen liikuntatunneilla. Väitöskirja. Jyväskylä: Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 165.

Laukkarinen Anne-Maria 2009. Erityisnuisku. Opinnäytetyö. Helsinki: Humanistinen Ammattikorkeakoulu.


Jos haluat tehdä opinnäytetyösi, pro gradu -tutkielmasi tai väitöskirjatyösi Gordonin mallista ja sen suomalaisista kurssisovelluksista, ota yhteyttä GTI ry:n hallitukseen.

Talvio Markus, jatko-opiskelija, Helsingin yliopisto


 
Back to content | Back to main menu