Historia - GTI ry

Go to content

Päävalikko:

Historia

HISTORIA

Thomas Gordonin biografia

Thomas Gordon (1918–2002) oli yhdysvaltalainen psykologi, joka omistautui parantamaan ihmisten välisiä suhteita kotona, koulussa ja työpaikoilla. Hän oli modernin humanismin uranuurtajan, Carl Rogersin oppilas ja myöhemmin tämän työtoveri. Carl Rogersin ajattelu sekä filosofia, johon pohjautuvat asiakaskeskeinen terapia, myönteinen lähestyminen, voimavarojen hyödyntäminen ja ratkaisujen hakeminen, näkyvät Thomas Gordonin käytännönläheisessä tuotannossa.

Thomas Gordon oli lisensoitu kliininen psykologi, joka suorittu B.A.-tutkintonsa DePauw-yliopistossa, M.A.-tutkintonsa Ohio State University -yliopiostossa sekä väitteli tohtoriksi Chicagon yliopiostosta, jossa hän työskenteli viisi vuotta. Thomas Gordon palveli Yhdysvaltain armeijan ilmavoimissa 1942–1946. Toinen maailmansota jätti Gordoniin vahvat jäljet. Hän osallistui rauhantyöhön ja rauhanomaisten keinojen käyttämiseen koko elämänsä ajan.

Thomas Gordon on kirjoittanut yhdeksän kirjaa ja yli 50 artikkelia demokraattisesta päätöksenteosta, johtajuudesta, kasvatuksesta, ristiriitojen ratkaisemisesta, vanhemmuudesta ja vuorovaikutustaidoista. Hänen kirjojansa on käännetty 32 kielelle ja myyty yli kuusi miljoonaa kappaletta. Thomas Gordon on ollut ansiokkaan työnsä johdosta kolme kertaa Nobelin rauhanpalkinnon saajaehdokkaana vuosina 1997, 1998 ja 1999. Vuonna 1999 Gordon sai American Psychological Foundation -säätiöltä kultaisen ansiomerkin ansiokkaasta työstään tuoda psykologiaa suuren yleisön tietoisuuteen. Vuonna 2000 Gordon sai California Psychological Association-yhdistykseltä palkinnon elämäntyöstään.

Lisää tietoa psykologian tohtori Thomas Gordonista löytyy kansainvälisiltä Gordon Training International -sivuilta: http://www.gordontraining.com/thomas-gordon/about-dr-thomas-gordon-1918-2002/ .

Gordonin mallin taustoista lisätietoa: http://www.gordontraining.com/thomas-gordon/origins-of-the-gordon-model/ .

Gordonin Toimivat Ihmissuhteet ry:n historia
Thomas Gordonin luomat kurssit saapuivat Suomeen 1970-luvulla. Suomen evankelis–luterilaisessa kirkossa työskennelleen perheasioiden sihteeri Liisa Tuovinen selvitti tarkemmin, mitä Gordonin Perhekoulu sisälsi. Tuovinen piti ruotsinkielisen materiaalin avulla useita Perhekouluja ympäri Suomea. Samaan aikaan Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) kutsui Thomas Gordonin Suomeen.

1979 järjestettiin ensimmäiset Perhekoulu-koulutukset Melvin Kieschinkin johdolla Helsingissä.
1980 Gordonin perhekoulujen tuki ry. perustettiin.
1981 Liisa Tuovinen ja Esa Konttinen ohjasivat Perhekoulua Suomessa itsenäisesti.
1981 Folkhälsan järjesti ensimmäisen NUISKU-ohjaajakoulutuksen Suomessa.
1982 Ensimmäinen Gordonin perhekoulujen tuki ry.:n NUISKU-ohjaajakurssi pidettiin syksyllä. Kouluttajana oli Steve Emmons Yhdysvalloista.
1985–1987 Alankomaissa ohjaajiksi pätevöityneet Irma Tertti ja Anna Kock vetivät ensimmäisen Toimiva Koulu -kurssin Suomessa.
1990-luvun alkupuolella Terttu Staffans käynnisti neuvottelut Gordonin kurssien (P.E.T., T.E.T. ja Y.E.T.). Gordonin perhekoulujen tuki ry. sai tekijänoikeudet itselleen.

P.E.T. = Parent Effectiveness Training = ’Toimiva Perhe’
T.E.T. = Teacher Effectivenss Training = ’Toimiva Koulu’
Y.E.T. = Youth Effectiveness Training = ’NUISKU Nuorten ihmissuhdetaitojen kurssi’

1995 Nuorten Keskus ry. ja Gordonin perhekoulujen tuki ry. neuvottelivat NUISKU-ohjaajakoulutuksen siirtämisestä Nuorten Keskukselle. Seuraavan viiden vuoden aikana Nuorten Keskus ry:n projektisihteerin tehtäviin kuului Gordon-kurssien ohjaajakoulutusten järjestäminen ja opetusmateriaalin välittäminen.

2000 yhdistyksen nimi päätettiin muuttaa Gordonin Toimivat Ihmissuhteet ry:ksi. Yhdistys omisti oikeudet Toimiva Perhe (ToiPe) -, Toimiva Koulu (ToiKu)-, ja NUISKU -kusseihin.
2002 NUISKU-ohjelman materiaali ilmestyy ruotsiksi.

2003 Toimiva Vuorovaikutus -kurssin suunnittelu aloitettiin yhdysvaltalaisen E.T.W.-ohjelman pohjalta.

2004 ensimmäiset Toimiva Vuorovaikutus -kurssit järjestettiin. Kouluttajina toimivat Riitta Vaaramo, Pertti Salminen ja Markus Talvio.

2004 K12 – tunne- ja vuorovaikutustaitojen kasvukurssi varhaisnuorille valmistui. K12-ohjelman suunnittelusta vastasivat Hertta Saarinen ja Pirjo Mäkilä.

2005 Toimiva Perhe -ohjelman materiaali ilmestyy ruotsiksi.

2006 NUISKU-ohjelman materiaalin valmistuu venäjäksi.


 
Back to content | Back to main menu