Filosofia - GTI ry

Go to content

Päävalikko:

Filosofia

FILOSOFIA
Gordonin mallin taustalla vaikuttavat filosofiset periaatteet. Gordonin (1970, s. 412–424)  malli rakentuu:

  • Toimiva vuorovaikutuksen perusta on hyväksyvä ilmapiiri.

  • Hyväksynnän tunne ilmaistaan toiselle.

  • Toisen käytöksen kohtaaminen aikaisempaa ymmärtävämmin ja oman hyväksymisalueen laajentaminen.

  • Tietoisuus oman hyväksymisalueen rajallisuudesta ja vaikeiden tunteiden myöntäminen itselle.

  • Avoimesti omista vaikeista tunteista kertominen minä-muodossa.  

  • Kun kerron minua häiritsevästä tunteestani, minun tulee kiinnittää huomiota siihen, ettei ilmaisutapani ole arvioiva, syyllistävä, tuomitseva tai uhkaava.

  • Ristiriitatilanteessa en käytä uhkailua, kiristystä, lahjontaa ja/ tai vaikutusvaltaani ratkaisukeinona.

  • Ristiriitatilanteessa osapuolten on kuultava toistensa tarpeita.

  • Ristiriitatilanteen voi ratkaista siten, että kumpikin tulee kuulluksi, kunnioitetuksi eikä kumpikaan menetä kasvojaan. Gordon kutsuu tätä mallia Molemmat voittavat -menetelmäksi.  


Vapaasti käännetty primaarilähteestä Pääkkönen & Tuomonen Helsingissä 18.7.2013.

Gordon Thomas 1970. "A Theory of Healthy Relationships and a Program of Parent Effectiveness Training" Teoksessa J.T. Hart & T.M. Tomlinson (Eds.) New Directions in Client-Centered Therapy. Boston:Houghton Mifflin Company, s.  407–425.


Gordonin mallin taustavalla vaikuttavat filosofiset periaatteet on tiivistetty käyttäytymisen ikkunaksi (ks. esim. Gordon 1970, s. 413). Hertta "Hetu" Saarisen Toimiva Perhe –peruskurssilla 15.8.2012 käyttäytymisen ikkuna on kuvattu suomeksi seuraavasti:

 
Back to content | Back to main menu